2015

Oktober: Visniner av Treverk, Barnas Hus, Bergen


En samling dansekunst, mer om visningene og åpen faglig diskusjon:


thud! vil ta i bruk forskjellige visningssteder under festivalen, og være tro til visningenes opprinnelige sceneromkonsept.

Visningene har forskjellige deltakelseskonsepter etter, og av og til også før visning – som disse er en del av opplevelsen. Det er ingen tydelig avgrensning mellom utøvere og publikum i disse verkene, siden vi ikke bruker tradisjonell scene. Slik får foreldrene beskjed om at barna gjerne kan komme nærmere og oppholde seg i scenerommet. Dette er en viktig del av det å åpne en dialog, å gi de minste barna en bred mulighet til å kommunisere på sine mindre verbale, og mer sanselige måte når de opplever scenekunst – om det måtte være å komme nærmere, å gå ut hvis de blir redde, få ta på ting og spørre oss om ting i etterkant, eller snakke og kommentere underveis.


"Sykkelhagen"


Vises i Søylesalen på Cornerteateret

Dans, peruansk folkemusikk og naturlige materialer oppdages med sykkel. Publikum får anledning til å forflytte seg og følge etter når lyseffekter etterhvert synliggjør et nytt rom.


Med Elisabeth Breen Berger, Carlos Selinas og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Konsept: thud! moving endangered spaces

Musikk - og lydkonsept valgt og utarbeidet av Carlos Selinas.

Installasjon og scenografi i samarbeid med - og utført av billedkunstner Heidi Sørensen.

Kostymer i samarbeid med - og utført av Andrea Harper.

Koreografert i samarbeid med Gitte Bastiansen.

Inspirert av miljøvennlig livsstil og vennskap mellom mennesker som har forskjellig karakter.


"Honning synger til stjernene"


Vises i Søylesalen på Cornerteateret

I denne visningen er publikum og utøverne veldig nærme hverandre når publikum sitter i en sirkel rundt visningen. Lyd fra naturlige og syntetiske materialer, store bevegelser og varm atmosfære.


Med Ingvill Espedal, Susanne Irene Fjørtoft, Elisabeth Breen Berger og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Konsept: thud! moving endangered spaces

Musikk - og lydkonsept utarbeidet og komponert av Kjetil Hana. Tolket og videreutviklet av Ingvill Espedal.

Installasjon og scenografi i samarbeid med - og utført av billedkunstner Heidi Sørensen.

Koreografert i samarbeid med Gitte Bastiansen, Veslemøy Eide Hodneland og Torill Mjelde.

Inspirert av miljøvennlig livsstil og vennskap mellom mennesker som har forskjellig karakter.


"Pusten danser, sangen min løper"


Vises i gang og foajé på Cornerteateret

Med humor og alvor reflekterer visningen rundt Pust og Føtter. Musikken, lydene og moves'ene er varierte og overraskende.


Med Cuauhtemoc Roberto Eslava Chavez, Elisabeth Breen Berger, Ingvill Espedal, Alwynne Pritchard og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Konsept: thud! moving endangered spaces

Musikk - og lydkonsept utarbeidet og komponert av Kjetil Hana. Tolket og videreutviklet av Eva Pfitzenmaier og Ingvill Espedal.

Inspirert av store konsepter som kjærlighet, rasisme og forholdet mellom barn og voksne.


"Pavvas gave Jordas kyss"


Vises på plenen utenfor Cornerteateret

Danseinstallasjonen er en hyllest til vann, reise og urkultur. Publikum får oppleve vann både som lyd, interessante bilder og bevegelse.


Med Cuauhtemoc Roberto Eslava Chavez, Elisabeth Breen Berger, Ingvill Espedal og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Konsept: thud! moving endangered spaces

Musikk - og lydkonsept utarbeidet og komponert av Mari Kvien Brunvoll. Tolket og videreutviklet av Eva Pfitzenmaier, Martin Halla og Ingvill Espedal.

Inspirert av filosof Luce Irigaray, Nils-Aslak Valkeapää’s poesi, andeansk arkitektur og den samiske barneboken Sju sorter vann av Harald Gaski, Lars Nordstrom og Lena Kappfjell.


"Hver dag Every day "


Vises utenfor inngangsdøren på Cornerteateret

En superpoetisk danseinstallasjon som reflekterer over stillhet og møter. Materialet papir og benk står sterkt i fokus når dans og musikk går inn for et likeverdig møte med materialet.


Med Ingvill Espedal, Elisabeth Breen Berger og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Konsept: thud! moving endangered spaces

Utvikling og utøvelse, kostyme: Anne-Helen Hana

Musikk - og lydkonsept utarbeidet av Cuauhtemoc Roberto Eslava og Ingvill Espedal.


"Treverk"


Vises på plenen utenfor Cornerteateret

Publikum får oppleve tre, treverk, musikk, kropp og dans på en helt ny måte når forskjellige typer treverk møter musiker og danser.


Med Ingvill Espedal og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth

Konsept: thud! moving endangered spaces

Utvikling, komposisjon og utøvelse: Ingvill Espedal og Mai Veronica Lykke Robles Thorseth


Faglig diskusjoen


I 2000 definerte vi i thud! samtidskunst for småbarn som viktig og likestillt med kunst for publikum i andre aldre, vi så oss ikke tilbake.


Nå vil vi gjerne diskutere både den filosofiske og praktiske etikken rundt presentasjon og produksjon av kunst for denne aldersgruppen. thud! har invitert fire folk til å gi en kort innledning til forskjellige perspektiv. Vi ønsker å diskutere både fra kunstners, foresattes, pedagogers, utøveres og et kunstnerisk akademisk ståsted.


Det er vanskelig å diskutere skråsikkert ut i fra småbarns perspektiv, fordi de ikke har en egen stemme i denne sammenheng. Desto viktigere er det at flere, gjerne motstridende og forskjellige perspektiv blir diskutert. Hva skjer med utøveren i møte med småbarn? Hva skjer med foresatte, pedagoger og utøvere når småbarn og kunstverk bestemmer at den voksne kanskje må gi slipp på noen tillærte normer? Hva er praktiske hensyn og etikk når man presenterer kunst for småbarn? Hva skjer med den voksne kunstnerens fantasier og tanker rundt kunst når målgruppen er så annerledes når det gjelder for eksempel kommunikasjon, sansing og størrelse.Sted: Cornerteateret, Kong Christian Frederiks plass 4 5006 Bergen

Tid: Lørdag 6. og søndag 7. september